MİNE STİLİ | MINE STYLE

Mine Stili Nedir? | What is the Mine Style?

Daha önce tasarımı yapılmış bir park projesinin, birden fazla sayıda tekrar edilerek, birebir aynı veya küçük değişikliklerle daha büyük bir alana uyarlanmasıdır.
It is the adaptation of a previously designed park project to a larger area by repeating it more than once, exactly the same or with minor changes.

Turan Park #3; Turan Park #1'in 4 misli büyük bir alan için tasarlanmış halidir. 
Turan Park #4 de; #2'nin daha büyük bir alan için tasarlanmış halidir. 
Turan Park #9; #6'ya çocuk oyun alanları eklenerek daha büyük bir alana uyarlanmış halidir.
Turan Park #11; #10'a çocuk oyun alanları eklenerek daha büyük bir alana uyarlanmış halidir.
Turan Park #14; #8'e çocuk oyun alanları eklenerek daha büyük bir alana uyarlanmış halidir.
Turan Park #16; #13'e çocuk oyun alanları eklenerek daha büyük bir alana uyarlanmış halidir.
Turan Park #3; It is designed for a 4 times larger area of ​​Turan Park #1. 
Turan Park #4; It is #2 designed for a larger area. 
Turan Park #9; It is #6 designed for a larger area with additional playgrounds.
Turan Park #11; It is #10 designed for a larger area with additional playgrounds.
Turan Park #14; It is #8 designed for a larger area with additional playgrounds.
Turan Park #16; It is #13 designed for a larger area with additional playgrounds.
(484 m2 x 4 = 1936 m2)

Orijinal tasarımlar formal, geometrik ve simetrik tarzda yapıldığı için bu stil Turan Park projelerinin tasarım konseptine uygundur. Farklı boyutlardaki alanlar için mevcut park projeleri tekrar edilerek uygulanabilir.
Since the original designs are made in formal, geometric and symmetrical styles, this style is suitable for the design concept of Turan Park projects. It can be applied by repeating existing park projects for areas of different sizes.

Doğada da simetri pek çok canlının tasarımında kullanılmıştır. İnsan vücudu en güzel örneklerden biridir.
In nature, symmetry has been used in the design of many living things. The human body is one of the best examples.

Turan Park Gönüllüsü Mine Soner'in önerisi üzerine yapılan "Mine Stili" tasarımların beğenilmesi ve uygulanması dileğiyle.... 
Teşekkürler Sevgili Mine. 🙏🏻💙
Hope that the "Mine Style" designs, made upon the suggestion of Turan Park Volunteer Mine Soner, will be appreciated and applied. 
Thank you, Dear Mine. 🙏🏻💙
 
Mine Stili Parklar | Mine Style Parks

Turan Park #3 (TP #1 × 4)
Turan Park #4 (TP #2 × 4)
Turan Park #9 (TP #6 × 4)
Turan Park #11 (TP #10 × 4)
Turan Park #14 (TP #8 × 4)
Turan Park #16 (TP #13 × 4)